Soha Game

Quyền Lợi VIP

30/05/2016

Thân chào VIP,

VIP CARE SohaGame là hệ thống VIP đặc sắc được xây dựng với mục đích nhằm mang tới cho khách hàng thân thiết của SohaGame những dịch vụ tốt nhất cũng như nhưng ưu đãi hấp dẫn nhất.

Điều Kiện Tham Gia VIP

Là khách hàng đã và đang tham gia các game của SohaGame có mức SCOIN chuyển vào game từ 5000 SCOIN trở lên.

Quyền Lợi VIP

Tương ứng với từng VIP mà sẽ nhận được ưu đãi khác nhau, cụ thể:

Trong đó, VIP 1 có mức SCOIN chuyển vào game từ 5.000 SCOIN đến dưới 20:000 SCOIN và VIP 2 từ 20.000 SCOIN trở lên.

Trong thời gian tới, VIP CARE SohaGame sẽ không ngừng nâng cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như những ưu đãi mang đến cho các khách hàng thân thiết, những người đã và luôn ủng hộ SohaGame trong thời gian qua.

Thay mặt Ban Quản Trị,

SOHAGAME.